Väldigt varmt i fastigheterna

Vi vill bara upplysa alla att vi är medvetna om att det är väldigt varmt i fastigheterna just nu. Detta har efter felsökning berott på att de utomhusgivare (mätare) som är uppsatt är trasiga. Nya har beställts men då de var slut i lager så finns det en viss leveranstid och det beräknas just nu att de kommer finnas i …

Extrastämma 2021-09-28 20:00

Föreningsstämma i Brf Tribunen 1 & 2 Medlemmarna i Brf Tribunen 1 & 2 kallas härmed till en extra föreningsstämma. Den extra stämman kommer att hållas eftersom vi på tidigare ordinarie föreningsstämma inte hade tid att gå igenom alla motioner. Under denna extrastämma kommer vi fokusera på de inkomna motionerna och styrelsen kommer ge ordet till varje person att presentera …