Uncategorized
Uncategorized

Kallelse till Föreningsstämma 2024-06-04

Kallelse och dagordning till föreningsstämman Styrelsen i Brf Tribunen 1&2 kallar härmed samtliga medlemmar till årsstämma Tid: tisdagen den 4 juni 2024 Kl:19.00 Plats: I föreningens lokal på Vänortsstråket 57 A källarvåning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 4. Godkännande av röstlängd 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman 6. Godkännande av dagordning 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet …

Featured

Hej grannar :

Vi vill påminna er om att vi bor i en gemenskap och vi har regler och normer för en bra samesexistens.

Många grannar respekterar inte dessa regler och orsakar problem som stör andra.

För en bättre samexistens och för att undvika onödiga problem och utgifter påminner vi om några viktiga regler som måste respekteras, eftersom de annars blir orsaken till böter.

 Att röka på balkongen

Det är inte förbjud att röka på balkongen, men du får inte störa dina grannar.

Du behöver tänka på att dina grannar kan få in röken i sina lägenheter och bli störda av det.

Anpassa din rökning.

Grillning på balkongen

Grillning på balkongen kan medföra brandfara och därför vår förening har särskilda ordningsregler mot grillning på balkong. Kolgrillar eller gasolgrillar är inte lämpliga att använda På balkong, använd i stället el grill om du vill grilla på balkongen.

Renhållning

Kom ihåg, det är förbjudet att lämna grovsopor och vanliga sopor utanför sopnedkastet och på otillåtna platser.  Visa respekt för dina grannar. Släng dina grovsopor på kommunen återvinningsstationer eller   återvinningscentraler.

När du slänger soporna, se till att soppåsen är ordentligt stängd och att soporna inte sprider sig ut.

Tvättstuga

När du är klar med tvättning, Torka rent maskiner, diskho och bänk, sopa och svabba golvet.

Tvättmaskinerna ska lämnas öppna för att undvika mögel.

Stäng alla dörrar.

Barnvagnar och rullatorer.

Barnvagnar och rullatorer får inte placeras i entrén utan kan ställas i föreningens barnvagnsrum.

OBS: Om vi inte följer reglerna med all detta, genererar vi inte bara problem utan även STORA KOSTNADER.

                                                     Hälsningar: Styrelsen. Sollentuna , oktober 2023

Justerat datum för föreningsstämma

Hej BRF Tribunen 1&2 Jag vill meddela och be om ursäkt för att vi måste flytta våran föreningsstämma igen jag förstår att det kan tyckas konstigt men vi måste göra det för att följa våra stadgar. Precis som vid förra tillfället så är det för att vi inte lyckats få allt material på plats i tid. Med det sagt har vi under dagen äntligen fått bekräftelse från våran revisor att revisionberättelsen är klar …

Kallelse till Föreningsstämma 2022

Föreningsstämma i Brf Tribunen 1 & 2 Medlemmarna i Brf Tribunen 1 & 2 kallas härmed till föreningsstämma. Vi måste tyvärr flytta datumet då vi precis fått in alla handlingar som behövs för att vi skall kunna hålla mötet och vi måste publicera dessa till medlemmarna i minst två veckor innan utsatt möte. Vi ber om ursäkt för att vi måste flytta mötet igen, men vi måste samtidigt följa de …

Väldigt varmt i fastigheterna

Vi vill bara upplysa alla att vi är medvetna om att det är väldigt varmt i fastigheterna just nu. Detta har efter felsökning berott på att de utomhusgivare (mätare) som är uppsatt är trasiga. Nya har beställts men då de var slut i lager så finns det en viss leveranstid och det beräknas just nu att de kommer finnas i slutet av veckan. (Man tror Fredag den 15:e Oktober i …

Extrastämma 2021-09-28 20:00

Föreningsstämma i Brf Tribunen 1 & 2 Medlemmarna i Brf Tribunen 1 & 2 kallas härmed till en extra föreningsstämma. Den extra stämman kommer att hållas eftersom vi på tidigare ordinarie föreningsstämma inte hade tid att gå igenom alla motioner. Under denna extrastämma kommer vi fokusera på de inkomna motionerna och styrelsen kommer ge ordet till varje person att presentera sin motion för resten av föreningen. Styrelsen kommer därefter ge …