<span class="vcard">admin</span>
admin

Kallelse till Föreningsstämma 2024-06-04

Kallelse och dagordning till föreningsstämman Styrelsen i Brf Tribunen 1&2 kallar härmed samtliga medlemmar till årsstämma Tid: tisdagen den 4 juni 2024 Kl:19.00 Plats: I föreningens lokal på Vänortsstråket 57 A källarvåning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 4. Godkännande av röstlängd 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman 6. Godkännande av dagordning 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet …

Featured

Hej grannar :

Vi vill påminna er om att vi bor i en gemenskap och vi har regler och normer för en bra samesexistens.

Många grannar respekterar inte dessa regler och orsakar problem som stör andra.

För en bättre samexistens och för att undvika onödiga problem och utgifter påminner vi om några viktiga regler som måste respekteras, eftersom de annars blir orsaken till böter.

 Att röka på balkongen

Det är inte förbjud att röka på balkongen, men du får inte störa dina grannar.

Du behöver tänka på att dina grannar kan få in röken i sina lägenheter och bli störda av det.

Anpassa din rökning.

Grillning på balkongen

Grillning på balkongen kan medföra brandfara och därför vår förening har särskilda ordningsregler mot grillning på balkong. Kolgrillar eller gasolgrillar är inte lämpliga att använda På balkong, använd i stället el grill om du vill grilla på balkongen.

Renhållning

Kom ihåg, det är förbjudet att lämna grovsopor och vanliga sopor utanför sopnedkastet och på otillåtna platser.  Visa respekt för dina grannar. Släng dina grovsopor på kommunen återvinningsstationer eller   återvinningscentraler.

När du slänger soporna, se till att soppåsen är ordentligt stängd och att soporna inte sprider sig ut.

Tvättstuga

När du är klar med tvättning, Torka rent maskiner, diskho och bänk, sopa och svabba golvet.

Tvättmaskinerna ska lämnas öppna för att undvika mögel.

Stäng alla dörrar.

Barnvagnar och rullatorer.

Barnvagnar och rullatorer får inte placeras i entrén utan kan ställas i föreningens barnvagnsrum.

OBS: Om vi inte följer reglerna med all detta, genererar vi inte bara problem utan även STORA KOSTNADER.

                                                     Hälsningar: Styrelsen. Sollentuna , oktober 2023