Startsida

Senaste Nytt

2021-06-16

Kallelse till föreningsstämma


Tid för stämman: 2021-06-30 kl. 19.00

Plats för stämman: Amorinasalen, Aniaraplatsen 2


Då tidigare stämma inte gick att genomföra digitalt, samt att medlemmarna önskade en fysisk stämma bordlades mötet till ett senare tillfälle. Styrelsen har nu bestämt ett nytt datum för årsstämman till 30 juni 2021 kl. 19.00 i Amorinasalen (lokalen under Sollentuna bibliotek).


Vi följer den nya dagordningen som bifogas i mejlet, och bordlägger punkt 22 från tidigare dagordning som avser motioner, anmälda ärenden och uteplatser till en särskild stämma snarast möjligt. Detta ger medlemmarna större utrymme för motionsdiskussion, att kunna ställa frågor samt ger den nya styrelsen möjlighet att ta fram offerter för ett eventuellt bygge av uteplatser. Den 30 juni kommer vi endast att behandla de punkter som vi stadgeenligt måste bli klara med. När den nyvalda styrelsen konstituerat sig kommer de att återkomma med information om ett nytt datum för att behandla dessa ärenden.

Den 1 juni ändrades Coronarestriktionerna till att regeringen bland annat höjde taket för antalet deltagare som kan vistas inomhus såvida det finns anvisade platser. Detta gör det möjligt för oss att kunna hålla en fysisk stämma. Vi måste fortfarande förhålla oss till de nya restriktionerna och det nya maxantalet, därav ombeds endast en person från varje hushåll att delta på mötet då det är en medlem per lägenhet som räknas röstmässigt. På plats kommer det finnas handsprit och munskydd.


Vi kommer även erbjuda en teknisk lösning för de medlemmar som inte kan delta fysiskt på grund av Corona. För att delta digitalt måste du mejla tribunens mejl senast 28 juni. Information om hur du kopplar upp dig får du när du anmäler dig. I och med att det erbjuds både en fysisk och en digital lösning kommer vi inte godkänna poströstning. All röstning ska ske under stämman. Alla som är friska och utan symptom uppmanas att delta fysiskt - digitalt är endast undantag. Dagordning och övriga handlingar finns bifogat i mejlet.

Sammanfattning av ovan punkter och viktigt att veta inför årsstämman

  • Vi kommer att ha en extern mötesordförande med mötesvana.

  • Stämman kommer att anta en arbetsordning som avser förhållningsregler alla ska följa under mötet. Arbetsordningen hittar du bifogat i mejlet.

  • Endast en person per hushåll får delta och måste ha med sig ID-kort till mötet för att bli insläppt. Deltar du digitalt måste du identifiera sig genom att uppvisa ett ID-kort genom kameran.

  • Kom gärna 30 minuter innan mötet börjar för att hinna pricka av alla.

  • Fullmakt måste skrivas ut och tas med till mötet för att godkännas. Fullmakten hittar du bifogat i mejlet.


Vänliga hälsningar

Styrelsen


2021-05-24

Pga. miljöaspekt och kostnader har vi lagt upp årsredovisningen på Delagotts hemsida.

Årsredovisningen har även mailats till alla medlemmar som har uppgett sitt mail till Delagott.

2021-04-07

Ny information om sista datumet för inkommande motioner.


Det har tyvärr blivit ett miss i det information som lagts upp på vår hemsida om sista datum för inlämning av motioner inför årsstämman. I stadgarn står det att sista inlämnings datum för motioner är före februari månads utgång och det var 28 februari 2021, alltså det är detta datum som ska gälla. Huvudregeln är att vi ska följa stadgarn och den tillåter inte att vi ändrar på detta datum. 

Vi ber om ursäkt för misstaget och kommer att ta upp de motioner på nästa årsstämma.

2021-03-24

2021-03-03

Information inför årsstämman


Motioner

Medlemmar har inför varje årsstämma möjlighet att skicka in motioner. Motionerna behandlas av styrelsen som antingen yrkar på bifall, avslag eller anser motionen vara besvarad. Därefter beslutar stämman hur det blir.


Nedan hittar du en guide till hur man skriver en motion:


1.  Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om

2. Skriv vad ärendet handlar om

3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta

4. Skriv under dokumentet med ditt namn

5. Mejla motionen till tribunen@bahnhof.se eller lämna den i föreningens brevlåda


Sista dagen att inkomma med motioner till årsstämman är 5 april. Om motionen inkommer efter motionsstoppen behandlas den ej.


Övrigt
Årsstämman kommer att hållas utifrån rådande restriktioner och rekommendationer. Styrelsen återkommer med en kallelse för när stämman äger rum samt information från valberedningen.

2021-03-03

2021-03-03

2021-02-15

Behöver du bli av med dina grova sopor som möbler, vitvaror (kylskåp, spis etc), bokhlla etc kan ni söka på Google för att anlita ett företag som  passar er bäst.

2021-02-14

Radiatorer: Fem vanliga fel du gör med dina element.

Har du koll på hur du ger dina element optimala förutsättningar? Comforts energiexpert André Forsberg har listat fem fel många gör. Läs mer här...