Startsida

Förbjudet att förvara föremål i garageplatser

 

Vi har uppmärksammat att flera förvarar otillåtna föremål i sin garageplats. 

Vi har tidigare informerat att endast bilen och 4st däck är tillåtet! 


Det är viktigt att hålla platsen rent från sådant som är brännbart eller hindrar framkomligheten. Inget brännbart får förvaras i garageplatserna! Enligt rapport från Brandskyddsinspektion som utförs årligen ska inga andra föremål förvaras i garaget.

OBS: Övertäckning av buren är EJ tillåtet. 


Vi ber dig därför att ta bort alla dina föremål som inte tillhör i garaget senast den 2020-10-01. 

Om vi ser att du ändå förvarar föremål som EJ tillhör till garaget kommer din garageplats att sägas upp omedelbart, då du inte följer föreningens regler. Upprepade kontroller kommer att utföras.


Tack för ett gott samarbete.


Med vänliga hälsningar 

Styrelsen för Tribunen 1&2


 Viktoria Björkhult |  Förvaltningsassistent 

 08-33 12 10  info@delagott.se

 Runebergsgatan 7A, 114 29 Stockholm

Senaste Nytt

15/9

02/10

Vanliga frågor och svar om brandsäkerhet för bostadsfastighetsägare

från BRANDKÅREN ATTUNDA - läs den HÄR

22/11

BRF TRIBUNEN 1 & 2

14/8

Nytt Infobrev har kommit. Klick på INFOBREV för att läsa.