Startsida

Senaste Nytt

2020-12-18

Tips på rätt inomhusklimat


Möblera rätt
- Om dina element täcks av stora möbler eller långa gardiner kan värmen inte komma ut i rummet. Det behövs fri yta framför ett element för att det ska fungera på rätt sätt. Om du vill möblera mot ett element, se till att skapa ett mellanrum mellan möbeln och elementet.


Vädra snabbt
- Kom ihåg att hålla fönster och dörrar stängda. Annars finns risk att den kalla luften blåser in och det blir ojämn temperatur i din lägenhet. Om du vill byta luft i lägenheten är det bättre att vädra i fem minuter med helt öppna fönster och korsdrag, än att låta fönstren stå på glänt under en längre tid. Om du har fönstret öppet lite grann känner termostaten av kylan och slår på och av i onödan. 


Hålla vädringsluckor och uteluftsventiler öppna
- Ett hyreshus är byggt för att ha en fungerande cirkulation av luft. På många av våra hus sitter det luftventiler vid fönstren. Stängda luftventiler innebär att luften kommer in i lägenheten på fel sätt och kan ge följdproblem som att det blir kallt eller att du känner lukter från någon av grannlägenheterna.


Läs mer på Rätt inomhusklimat -så fungerar värmen

2021-01-19

Nytt Infobrev har kommit. Klick på INFOBREV för att läsa.


BRF TRIBUNEN 1 & 2

2020-11-22

2020-10-02

Vanliga frågor och svar om brandsäkerhet för bostadsfastighetsägare

från BRANDKÅREN ATTUNDA - läs den HÄR

2020-09-15

Förbjudet att förvara föremål i garageplatser

 

Vi har uppmärksammat att flera förvarar otillåtna föremål i sin garageplats. 

Vi har tidigare informerat att endast bilen och 4st däck är tillåtet! 


Det är viktigt att hålla platsen rent från sådant som är brännbart eller hindrar framkomligheten. Inget brännbart får förvaras i garageplatserna! Enligt rapport från Brandskyddsinspektion som utförs årligen ska inga andra föremål förvaras i garaget.

OBS: Övertäckning av buren är EJ tillåtet. 


Vi ber dig därför att ta bort alla dina föremål som inte tillhör i garaget senast den 2020-10-01. 

Om vi ser att du ändå förvarar föremål som EJ tillhör till garaget kommer din garageplats att sägas upp omedelbart, då du inte följer föreningens regler. Upprepade kontroller kommer att utföras.


Tack för ett gott samarbete.


Med vänliga hälsningar 

Styrelsen för Tribunen 1&2


 Viktoria Björkhult |  Förvaltningsassistent 

 08-33 12 10  info@delagott.se

 Runebergsgatan 7A, 114 29 Stockholm