Brf Tribunen 1 & 2
A-Ö

A-Ö

Andrahandsuthyrning

Det krävs tillstånd av föreningens styrelse för att hyra ut i andrahand. Om man hyr ut i andrahand utan styrelsens tillåtelse och det upptäcks kommer det leda till uppsägning av medlemskapet i föreningen.

Klicka här för att ladda ner blanketten (PDF)

Badrumsrenovering

Det krävs föreningens styrelse godkännande för att kunna renovera ditt badrum. Klicka här för att ladda ner blanketten (PDF), skriv ut blanketten och skicka den via epost till tribunen.sollentuna@gmail.com

Föreningen och dess medlemmar har ett regelverk (så kallade stadgar) som behandlar just gränsdragning om vem som ansvarar och betalar för vad i sin lägenhet, dessa regler går att hitta/läsa på föreningens hemsida (https://tribunen.nu/stadgar/).

Det är mycket viktigt att man noggrant läser igenom föreningens regler och bestämmelser innan man bestämmer sig för att köpa lägenhet och ansöka om medlemskap i den aktuella föreningen. Genom ansökan om medlemskap i föreningen förpliktigar man sig automatiskt att följa föreningens stadgar och dessa tar inte hänsyn till några enskilda omständigheter utan samma regler gäller alltså för samtliga medlemmar.

Ansvaret för golvbrunnar och avloppsrör som betjänar enskilda lägenheter samt byte av dessa ligger enligt reglerna på varje enskild bostadsrättsinnehavare, ej föreningen.

Föreningen kommer även att besiktiga alla badrum som renoverats för att se till så att detta efterlevs, vid eventuella fel och brister kan bostadsrättsinnehavaren därför komma att behöva göra om hela eller delar av sitt badrum beroende på resultatet efter besiktningen, det är därför mycket noga att man väljer att anlita företag som är certifierade och godkända för denna typ av arbete. Exempelvis kräver styrelsen att alla VVS-firmor som anlitas av de boende skall ha säker vatten auktoriseringalla plattsättare och badrumsfirmor skall även inneha så kallad våtrumsbehörighet som innebär anslutning till BKR och arbete enligt branschreglerna BBVEfter avslutat arbete ska entreprenören lämna över ett kvalitetsdokument till er som beställare, detta är en värdehandling som är viktig att spara och hålla reda på.

Bilkörning på gårdarna

Bilkörning är tillåten för av- och pålastning. Står man en längre tid riskerar man böter. Föreningen har avtal med ett parkeringsbolag, Apcoa parkering, för kontroll av parkering inom föreningens område.

Blomlådor på balkongräcken

Blomlådorna måste placeras på insidan av balkongen för att undvika risken för personskador om
blomlådorna skulle gå sönder och falla ned. Inga saker som väger mer än ett kilo får hängas på utsidan av balkongen.

Cykelrum

Det finns ett cykelrum på baksidan av hus 71. Utöver cykelrummet finns det även cykelförvaring i skyddsrummen i hus 61 och 69. Utomhus finns det flertalet cykelställ utplacerade längs hela gården. Föreningen rensar dessa då och då. Föreningen skickar ett brev i förväg till medlemmarna och be dem märka deras cyklar innan ett visst datum då tas bort omärkta cyklar.

Diskmaskin

Om du har en diskmaskin i ditt kök så måste den stå på ett underlägg som skyddar golv och
underliggande konstruktioner från eventuella vattenskador vid läckage i diskmaskinen. Underlägget
gör att vatten från läckage leds till framsidan av diskmaskinen där det blir väl synligt. Om en
vattenskada uppstår från en diskmaskin utan underlägg så medför det att ersättning från
försäkringsbolagen minskar eller helt utgår.

Fastighetsskötare

Föreningen har ett avtal för fastighetsskötsel via Delagott. De har en fastighetsskötare som är på plats i föreningen flera dagar per vecka och går att nå varje dag. All felanmälan skall gå direkt till Delagott. Föreningen hade förut ett avtal för fastighetsskötsel via Prima Tak men de ville inte fortsätta med det avtalet och valde att säga upp det, så var vänlig och kontaka inte Prima Tak i fastighetsskötselsfrågor.

Elavtal

Varje boende förväntas teckna sitt eget elavtal, både medlemmar i föreningen eller de som hyr av föreningen. Föreningen själv har ett avtal via SEOM för alla gemensamma ytor och fastigheter där föreningen ansvarar.

Ekonomisk Förvaltning

Ekonomisk Förvaltning sker via Delagott, dvs det sköter all administration och kontrakthantering, fakturor, avgifter m.m. i föreningens namn. Styrelsen har en regelbunden kommunikation med Delagott för att vägleda dem i beslut i olika frågor där de behöver stöd.

Fastigheter

Föreningens fastigheter heter “Tribunen 1” (hus 55-61) och “Tribunen 2” (hus 63-71), därav namnet för bostadsrättsföreningen “Bostadsrättsföreningen Tribunen 1&2”.

Felanmälan

Fel och brister som rör fastigheten anmäls till Delagott https://www.delagott.se/felanmalan

Detta gäller alla ärenden, både dagens och kvälls ärenden.

Föreningens lokal

Rutiner för utlåning av föreningslokal 

 • Bokning av föreningslokal görs via tribunen.sollentuna@gmail.com
 • Lokalen utlånas endast under angiven tid, mån-tors 14:00-21:00 Fredag-Sön 13:00-22:00 
 • Att låna lokalen kostar 500 kr per tillfälle/dag.
 • Vid utlåning av lokalen betalas depositionsavgift på 1000 kr.som betalas tillbaka efter utlåning. 
 • Vid eventuell skada i lokalen, dras en avgift från depositionen beroende på kostnad av skadan. 
 • Den som lånar lokalen ansvarar för att återställa i gott skick, om lokalen inte städat debiteras 1000 kr.
 • Innan utlåning ska vicevärden delge medlem information om regler och rutiner för utlåningen samt ha genomgång/visning av lokal. 
 • Nyckeln erhålles av vicevärd tidigast dagen innan utlånings tillfället. 
 • Nyckeln vara återlämnas senast dagen efter utlånad lokalen. 
 • In och utpassering till och från lokalen ska ske via Garaget.
 •  Lokalen lånas ut endast för medlemmar i tribunen 1-2 och endast för allmänna träff och mindre födelsedagsfirande, Ej för FEST med hög musik, detta på grund av boende i trapphuset. 
 • Medlem i föreningen ska vara närvarande vid användandet av lokalen. 
 • Den som lånar lokalen ansvarar även för att kringboende inte utsätts för störande aktiviteter under utlåningen. 
 • Köket får och inte användas för den huvudsakliga matlagningen, köket får användas endast för att värma upp färdiglagad mat.
 • Det finns ingen utrustning i köket, kastrull, porslin, bestick osv. 
 • Källsortering tillämpas. Sopor slängs i föreningens miljörummet eller sopstation.
 • Rökning är förbjudet i lokalen. 
 • Husdjur får inte vistas i lokalen. 

Städ regler för lokalen

 • Golven sopas/ dammsugas och våt torkas.
 • Städmateriel finns i särskilt förråd.
 • Diskbänken skyl och ytor y köket torkas av
 • Bord och stolar torkas av.
 • Papperskorgar töms. Inga matrester får finnas kvar.
 • Sopor ska sorteras och kastas i soprummet.
 • Använt porslin och glas diskas och ställs in på plats i skåpen.

Städning av toaletter

 • Toalettstolen och handfaten våt torkas
 • Golven sopas och våttorkas.
 • Papperskorgar töms.
 • Sopor ska sorteras och kastas i soprummet.

Försäkringar

Försäkringar bekostas individuellt av varje medlem och hyresgäst. Föreningens fastighetsförsäkring har inte ett kollektivt bostadsrättstillägg. Varje medlem måste komplettera sin egen hemförsäkring med
bostadsrättstillägg. Alla medlemmar kan byta till en säkerhetsklassad lägenhetsdörr vilket kan betyda lägre premie hos en del bolag, kontrollera villkoren hos ditt försäkringsbolag. Kom dock ihåg att alla dörrar i föreningen skall följa samma utformning.

Garage

Föreningen har två garage under fastigheterna. Garageplatser hyrs primärt ut till medlemmar och hyresgäster inom föreningen men det finns en del existerande kontrakt med externa medlemmar.

Grillning

Grillning är inte tillåtet inom föreningens fastigheter, på gården eller balkonger med annat än elgrillar, ingen kol, gas eller engångsgrill får användas då det stör grannar och har en hög risk för eld sprids.

Gästparkering

I dagsläget har vi ingen gästparkering i området. Men vi planerar att anlägga några avgiftsbelagda platser utanför hus 55 mot Malmvägen (f.d. Röda Korset).

Internet

Föreningen är ansluten till Sollentuna Stadsnät i båda Fastigheterna, men vi har ett avtal på plats med Bahnhof som täcker alla bostäder i hela föreningen. Varje månad tillkommer det en avgift för internet och ger varje boende i föreningen en uppkoppling upp till 1 Gbps via det nätverksuttag som finns i varje lägenhet.

Det går även att koppla upp sig till Internet via uttaget för TV, kontakta Tele2 för mer information.

Kamerabevakning

Kabel-TV

Föreningen är ansluten till Tele2s’ (tidigare ComHems) kabel-tv nät. Grundutbudet ingår i
månadsavgiften för lägenheten. Distributionen av TV är numera helt digital. Vill du ha fler kanaler kontakta Tele2 för mer information.

Matfett

Häll inte ut matolja och fett i diskhon eftersom det lätt blir stopp i avloppet. Torka stekpannor och
kastruller noggrant med hushållspapper och släng pappret i soporna som brännbart. Häll använd
avsvalnad matolja i en plastflaska eller mjölkförpackning med kork och lägg den i brännbart. Ett
annat sätt är att låta fettet stelna i kylen, till exempel i en kopp. Det stelnade fettet är lätt att skrapa och slänga i mat avfallet.

Matning av Djur eller Fåglar

Matning av djur eller fåglar är inte tillåtet inom fastigheten då det riskerar att locka till sig möss, råttor, fiskmåsar, skator, kråkor eller duvor till området vilket skapar oreda, oljud och ofta vållar till sanitära olägenheter.

Nycklar och Nyckelbrickor

För de som äger sin bostad, all hantering av lägenhetsnycklar sköts av medlemmen själv. Föreningen har inga nycklar till era bostäder och ni kan få nya nycklar till såväl det vanliga låset som överlåset genom att vända er till en låssmed. Vi som förening använder oss av Gert’s Lås i Sollentuna men ni kan såklart vända er någon annanstans om ni hellre vill det.

För de som hyr av föreningen så får ni hjälp av styrelsen, gör en felanmälan via Delagott så skickar de över ett ärende till styrelsen.
Kom ihåg att aldrig märka dina nycklar med namn eller adress. Men använd gärna en polis-, nyckel-bricka
så att den som hittar borttappade nycklar kan lägga dem på postlåda, det ökar sannolikheten
att borttappade nycklar kommer tillbaka.

Parkeringar

Utöver garageplatser har vi även parkeringar på utsidan av husen längs Malmvägen utanför hus 55 och 63.

Skyddsrum

Det finns tre skyddsrum i föreningen, skyddsrummen ligger i korridoren på nedre delen av hus 61, 69 och 71. Skyddsrummen är låsta med hänglås som alla hyr förråd samt alla i styrelsen kan öppna. Husen är märkta med dessa skyltar.

Sophantering

Matavfall och hushållssopor kastas i sopnedkastet. Övriga sopor sorteras i miljörummet. Grovsopor och el-artiklar lämnas till återvinnings-centralen som t.ex. Hagby- eller Smedby-återvinningscentralen.

Har du inte access till miljörummet, skicka ett mejl till styrelsen tribunen.sollentuna@gmail.com och be om att din access ska aktiveras.

Springventiler Springventilerna


Ov
anför fönstren är en viktig del i lägenheternas ventilation och har stor påverkan
på den luftkvalité som finns i lägenheterna. Springventilerna skall alltid vara öppna. Även när det är
kallt ute måste frisk luft komma in och gammal luft och fukt ventileras ut. Stäng därför aldrig
springventilerna helt, om du stänger ventilationen får du in luft från trapphus och grannar och det
kan medföra att du får in matos och annan lukt i din lägenhet.


Störningar


För att alla skall trivas är samtliga boende skyldiga att visa hänsyn. Begreppet störning innefattar bland annat nedskräpning, störande ljud i form av till exempel musik eller skrik, vanskötsel av djur, framkallande av stank, våld, hot eller aggressivt beteende.

Tänk på att detta även gäller gemensamma utrymmen som till exempel utegårdarna, trapphus, och
tvättstugor. Som granne behöver man inte acceptera alldeles för hög nivå på ljudanläggning, eller återkommande
fester under en kort period.

Reglerna gäller dygnet runt med är extra angelägna att följa mellan 22.00 – 07.00


Att barn leker på dagtid och andra ljud som hör till det vardagliga livet som dammsugning, disk-, tvättmaskin, radio och tv på normal volym under dag-, kvällstid måste man som granne acceptera.

Trädgården

Föreningen har ett avtal med Tingvalla Mark som sköter trädgården. Snöröjning och Sandning sköts av Prima Tak.

Tvättstugor


Det finns två tvättstugor, en i hus 61 och en i hus 69. Varje tvättstuga är utrustad med 1st grovtvätt och två vanliga tvättmaskiner, 1 torkskåp, mangel och torkrum. Bokning av tvättstugan görs i respektive tvättstuga eller online på:

https://aptus.sakerhetsintegrering.se/tribunen/aptusportal

Varje boende loggar in med sitt objekt-id (034-0999, lösenord är det samma). Lösenord kan ändras när man är inloggad.

Objekt-id hittar du på ditt kontrakt eller månad avisering. Vid användning av tvättstugan skall man städa efter sig.

.