Brf Tribunen 1 & 2
Trivselregler

Trivselregler

Ta hänsyn till grannarna!

Tänk på att du har grannar omkring dig. Skruva ner volymen och borra inte i väggarna vid tidpunkter då grannarna kan bli störda. Detta är extra viktigt vardagar 21:00-07:30 och helger 22:00-09:00

Meddela dina grannar när du ska ha fest. Stör dem inte i onödan.

Rökning och Fimpar

Släck dem ordentligt och kasta dem bland dina hushållssopor. Lämna inte fimpar – inte ens i askkopp eller burk. Rök inte i gemensamma lokaler och trapphus eller direkt framför friskluftsintag.

Fåglar

Mata inte fåglarna, det drar till sig råttor och andra skadedjur. Även fröpåsar och liknande beivras då dessa också lockar till sig oönskade gäster.

Grill

Det är inte tillåtet att grilla på balkongen eller på gården. Ett tips är att flytta grillen på behörigt avstånd från alla balkonger och uteplatser eller att använda någon av de grillplatser som finns iordningställda runt om i kommunen.
Har du en elektrisk grill som inte besvärar dina grannar med os eller rök, kan du använda den på din balkong om du iakttar försiktighet ur brandsynpunkt.

Inga pooler på allmänna platser

När det är varmt ute sätter många upp pooler på ett flertal platser i bostadsområdet. Eftersom dessa pooler är placerade på Brf Tribunens mark, blir det också vi som ansvarar för dem. Därför har vi bestämt att det inte får förekomma några pooler på allmänna ytor i bostadsområdena. Utöver att det kan förekomma olyckor och det är stor vattenåtgång, kan inte platserna underhållas för t.ex. gräsklippning.

Mattor

Du får inte skaka/hänga mattor från fönster och balkong. Det är inte trevligt för dem som bor under.

Ordning i trapphusen

Det är förbjudet att förvara saker i trapphus och entré. Trapphuset är en utrymningsväg. Det är inte tillåtet att placera dörrmattor, barnvagnar, cyklar eller annat i trapphusen, på grund av säkerhetsskäl. Det är ett krav från brandkår och räddningstjänst, eftersom dessa inte får bli hindrade vid brand, ambulans utryckning etc.

Paraboler

Tänk på att en egen parabolantenn inte får monteras på fasad, golv, väggar eller tak utan bara invändigt på balkongen (innanför räcket så att antennen inte sticker fram). Endast stativ som ej är monterat enligt föregående mening är tillåtet. Eventuella skador på balkongen efter montering ska lagningen bekostas av hyresgäst / medlem. Kontakta alltid fastighetsvärd innan du sätter upp en parabolantenn på balkongen.

Säkerhet

Häng inte blomlådor på balkongens utsida.
Förvara inte saker i trapphuset eller på andra fria ytor.
Se till att dörrar till källare, förråd, cykelrum, soprummet och övriga gemensamma lokaler är ordentligt låsta.
Var uppmärksam på skadegörelse. Genom att förebygga skadegörelse slipper vi onödiga kostnader som vi gemensamt måste betala.