Brf Tribunen 1 & 2
Brf Tribunen 1 & 2

Brf Tribunen 1 & 2

BRF Tribunen 1 & 2 är en bostadsrättsförening med 201 bostadslägenheter. Huset byggdes 1967 och föreningen köpte husen av Sollentunahem år 2016. Våran förening har både hyresrätter och bostadsrätter. Du som bor i en bostadsrätt äger fastigheten du bor i tillsammans med övriga medlemmar i föreningen. Rättigheter och skyldigheter mot föreningen delas av alla medlemmar tillsammans.  Därför är det viktigt att sätta sig in i stadgar och trivselregler samt ta del av information som ges ut av styrelsen.

Styrelsen är vald av medlemmar som bor i föreningen och de har som uppdrag att företräda medlemmarnas frågor och arbeta för föreningens bästa. Styrelsen vill ha en demokratisk förening och sätter transparens som sitt högsta ideal och ge medlemmarna kunskap genom en öppen informationsspridning på hemsidan om vad som händer i föreningen.