Brf Tribunen 1 & 2
Senaste

Senaste

230204 Stamspolning Brf tribunen 1&2 – Viktig information!

Recover utför stamspolning i er fastighet. De behöver tillträde till er bostad, då avloppen i kök och badrum skall rensas. Detta ska utföras för att minska risken för stopp i ert avlop.

Recover har tilldelat ett brev till varje bostad i fastigheten med dag och klockslag som de kommer att utföra stamspolning.

Det är mycket viktigt att de kommer in i er bostad på aviserad tid. Om ni inte kan vara hemma måste ni lämna nyckel i tuben.

Stammarna kommer att spolas med högtryck, vilket sker i bestämd ordning, nedifrån och uppåt. Därför kommer de att utföra det mellan de två angivna klockslagen.

 • Var vänlig och töm skåpen under diskbänken.
 • se till att vattenlås under tvättställ är tillgängliga.
 • Se till att alla golvbrunnar är tillgängliga.
 • Ta undan mattor fram till och inne i kök, badrum och extra wc..
Recover performs stem flushing in your property. They need access to your home, as the drains in the kitchen and bathroom must be cleaned. This must be done to reduce the risk of blockages in your drain.

Recover has assigned a letter to each residence in the property stating the day and time they will carry out trunk flushing.

It is very important that they enter your home at the announced time. If you cannot be at home, you must leave the key in the tube.

The trunks will be flushed with high pressure, which takes place in a specific order, from bottom to top. Therefore, they will perform it between the two specified times.

Please empty the cabinets under the sink.
ensure that water traps under sinks are accessible.
Ensure that all floor drains are accessible.
Remove carpets up to and inside the kitchen, bathroom and extra wc.

230201 Kallelse till extrastämman angående fönster projekt

Vi kallar er medlemmar till extrastämman 230216 kl.19.00 i föreningens lokal 57 A. Det är viktigt att ni som medlemmar kommer och röstar, då detta berör oss alla i föreningen.

Länken till extrastämman

230201 Seom- Mobila återvinningscentralen

Container/ 12 februari 23, Bygatan 44

I Sollentuna finns en mobil återvinningscentral som regelbundet stannar på olika platser i kommunen. Sollentunaborna kan också nyttja ett flertal återvinningscentraler i närliggande kommuner.

Mobila återvinningscentralen – låt återvinningscentralen komma till dig

Vid Bygatan 44. Söndagar, 12 februari, 12 mars, 9 april, 7 maj, 4 juni, 2 juli, 30 juli, 27 augusti, 24 september.

Den mobila återvinningscentralen stannar regelbundet på ett antal olika platser i Sollentuna för att göra det ännu enklare för dig att återvinna ditt avfall. Till den kan du lämna i stort sett allt som du kan lämna på de vanliga återvinningscentralerna. Bil med släp och stora mängder avfall hänvisas till stationär ÅVC.

Den mobila återvinningscentralen tar emot exempelvis:

 • Mattor och stoppade möbler
 • Förpackningar av wellpapp, plast, papper, glas och metall
 • Trädgårdsavfall och julgranar
 • Elavfall – om storleken är maximalt lika stor som en mikrovågsugn
 • Textilier och kläder till återanvändning
 • Isolering, glas och porslin
 • Batterier
 • Ljuskällor
 • Farligt avfall, så som vatten- och lösningsbaserad färg, kemikalier, insektsmedel och olja
 • Fett och olja från matlagning
 • Mindre saker till återbruk (till exempel böcker, husgeråd och leksaker)

Om du tar med avfallet i säckar ska dessa tömmas i rätt behållare så att personalen ser vad det är för avfall som lämnas in. Sortera gärna avfallet i förväg.

Den mobila återvinningscentralen stannar regelbundet i Norrviken, Kärrdal och Tegelhagen. Personal finns på plats och hjälper dig med sorteringen. Har du slut på matavfallspåsar finns även sådana att hämta hos den mobila återvinningscentralen.

Se årets turlista nedan och skriv ned datumen i din kalender.

Mobila återvinningscentralen i Sollentuna | SEOM

Den mobila återvinningscentralen kommer att vara på bygatan 44 söndagen den 15 Januari

221222 Julbrev

Vi närmar oss jul och snart börjar det ett nytt år. Styrelsen önskar alla medlemmar och hyresgäster i Brf Tribunen 1 & 2 

En riktig God Jul & ett Gott Nytt År
Julpynt

Precis som förra året satt vi upp ljusslingor och julpyntat vår gård för att öka trivseln kring de mörka månaderna.

Sopor

Snart är det Jul och ju fler klappar, desto större mängd papper och förpackningar som ska slängas. Det är mycket mer skräp än vanligt under jultiden och så har det alltid varit.

Vi bor alla på en bostadsrättsförening och har en del förpliktelser men tyvärr det är en del som inte sköter sina förpliktelser enligt lag eller bryter mot föreningens ordningsregler. Alla vill bo på ett rent och fint område, därför vill vi påminna er att det inte är tillåtet att slänga sopor vid sopnedkasten eller ute på gården och att vi kommer att debitera en avgift på de som inte sköter de gemensamma ordningsreglerna och vi hoppas att vi inte kommer tvingas ta till än strängare åtgärder. 

Grovsopor

Grovsopor får var och en ansvara för att göra sig av med (dvs. köra till tippen) eller så får en helt enkelt vänta tills det blir tillfälle att kasta saker i containern. Föreningen (dvs alla) ska inte behöva stå för den extra kostnaden det innebär att alla inte tar hand om sitt eget skräp! Plus att ingen av oss vill bo i ett område fullt med skräp, då det även lockar in annan ohyra. 

221216 Vattenavstängning

Vattenavstängning 

Fredag 16/12-2022 Ca kl. 9.00-17.00 

På grund av VA-arbeten kommer vattnet till er fastighet att stängas idag fredag mellan ca kl. 9.00-17.00 

Tappa gärna i förväg upp det vatten ni kommer behöva under denna tid. 

Observera att vattnet kan komma att släppas på tidigare. När vattnet återkommer kan det vara missfärgat av rost. Detta är inte farligt, låt vattnet spola en stund så klarnar det igen. 

För ytterligare information kontakta Seom kundtjänst 08-623 88 00. 

221216 Miljörummet

Miljörummet kommer att stängas från början av januari 23 för samtliga medlemmar på grund av fel sortering och grovsopor som lämnas in och som orsakar onödiga stora kostnader för föreningen . Det kommer sedan att öppnas en gång eller två gånger i veckan i två timmar till de som så önskar sortera sina sopor, annars de får vända sig till det närmaste sorteringsplats.

220916 Kallt i lägenheterna

Värmen sköts automatiskt och aktiveras vid vissa temperaturförändringar. Det sköts centralt via leverantören av fjärrvärmen (Sollentuna Energi/SEOM). Om temperaturen sjunker hastigt så hinner inte riktigt systemet med att slå om så det kan ta lite tid, speciellt när det ska gå igång efter sommaruppehållet.

Bara halva elementet är varmt – så kan du göra

Känn på elementet. Är det varmt upptill i hela sin längd och kallt längs underkanten är allt i sin ordning. Det har med injusteringen av värmesystemet att göra. Är det däremot kallt uppifrån och ner kan det ha kommit in luft i elementet. (Bostadsrätterna)

Lufta elementen:

Innan du öppnar ventilen, sätt en mugg eller handduk under. Skruva försiktigt tills det börjar pysa ut luft. När det börjar rinna ut vatten är det dags att skruva åt ventilen igen (om det inte finns luft i elementet kommer det vatten direkt). Kontrollera att den håller tätt, men dra inte åt för hårt.

220909 Spolning och slamsugning av golvrännor i garaget

Efter städningen i garaget har styrelsen tillsammans med Delagott beslutat att spola ur och slamsuga samtliga golvrännor i garaget, detta för att förbereda oss inför vintern med allt smältvatten från bilarna som kommer att samlas i dessa rännor. Vi vill genom detta undvika översvämning samt dålig lukt. Det hela utförs som ett led i normalt periodisk fastighetsunderhåll/ Arbetet är utfört.

HÅLL TRIBUNEN 1&2 REN!

220908 Miljörummet

HÅLL TERIBUNEN 1&2 REN!

Har du inte tillgång till miljörummet?  GÖR DET NU!

För att du ska kunna sortera dina sopor i miljörummet, behöver du skicka en mejl till styrelsen@tribunen.nu

Mejlet ska innehålla ditt namn, din  adress och din lägenhets kontraktsnummer som finns på lägenhetsdörr.

Du får ett mejls bekräftelse på vilken bricka är aktiverats. Vill du välja själv vilken bricka ska aktiveras, skriv det som önskemål.

Men, tänk på att du inte kan lägga grovsopor och el apparater i miljörummet för det medverkar extra kostnader som påverkar dig som medlem och hyresgäst.

_____________________

HÅLL TRIBUNEN 1&2 REN!

Do you not have access to the environment room? DO IT NOW!

In order for you to be able to sort your rubbish in the environmental room, you need to send a mail to styrelsen@tribunen.nu

The mail must contain your name, your address and your kontracts appartment´s number which can be found on the appartment door.

Du kommer att få ett e-postmeddelande som bekräftar vilken bricka som har aktiverats. Om du också vill välja vilken bricka som ska aktiveras är skriv som ett önskemål.

Men tänk på att du inte kan lägga skrymmande avfall och elektriska apparater i miljörummet, eftersom det innebär extra kostnader som påverkar dig som medlem och hyresgäst.

.

220829 & 220831 Städning av garage 4 & 5

Städning utfört av garage 4&5.

220827 & 220828 Container för grovsopor Augusti 22

Container var på plats i två dagar.

220707 Dagvattenbrunnar

Dagvattenbrunnarna med tillhörande ledningar och avlopp har bilats upp, sugits ur samt spolats. Detta kommer att medföra att vi blir av med diverse läckage som finns i garagen samt att vi rustar oss för eventuella regnperioder nu under sommaren.

220707 Ventilation

Ventilationen i alla trapphusen är nu åtgärdade så att fläktarna snurrar ordentligt. Nu ska vi förhoppningsvis slippa så många nya/fler klagomål på matos och röklukt från ventilationen. Delagott/ Teknisk förvaltaren

220628 Årsmötesprotokoll

Hej Brf Tribunen 1&2, Årsmötesprotokollet 220608, är signerat och publicerat på Delagott hemsidan. Vill du ta del av det, logga in och klicka på fliken, för medlemmar.