Brf Tribunen 1 & 2
Senaste

Senaste

220918 Avisering om störande arbeten i huset 55/ i nybyggda lägenheterna

Det kommer att genomföras renoveringar i huset 55 A-C /de nybyggda lägenheterna, vilket kommer
att innebära vissa störningar i huset.
De störande arbetena kommer att vara begränsade till tillåtna tiderna.

Vardagar klockan 08:00 – 19:00

Helger klockan 09:00-19:00

Arbetet räknas vara klart i slutet av september.

220916 Kallt i lägenheterna

Värmen sköts automatiskt och aktiveras vid vissa temperaturförändringar. Det sköts centralt via leverantören av fjärrvärmen (Sollentuna Energi/SEOM). Om temperaturen sjunker hastigt så hinner inte riktigt systemet med att slå om så det kan ta lite tid, speciellt när det ska gå igång efter sommaruppehållet.

Bara halva elementet är varmt – så kan du göra

Känn på elementet. Är det varmt upptill i hela sin längd och kallt längs underkanten är allt i sin ordning. Det har med injusteringen av värmesystemet att göra. Är det däremot kallt uppifrån och ner kan det ha kommit in luft i elementet. (Bostadsrätterna)

Lufta elementen:

Innan du öppnar ventilen, sätt en mugg eller handduk under. Skruva försiktigt tills det börjar pysa ut luft. När det börjar rinna ut vatten är det dags att skruva åt ventilen igen (om det inte finns luft i elementet kommer det vatten direkt). Kontrollera att den håller tätt, men dra inte åt för hårt.

220909 Spolning och slamsugning av golvrännor i garaget

Efter städningen i garaget har styrelsen tillsammans med Delagott beslutat att spola ur och slamsuga samtliga golvrännor i garaget, detta för att förbereda oss inför vintern med allt smältvatten från bilarna som kommer att samlas i dessa rännor. Vi vill genom detta undvika översvämning samt dålig lukt. Det hela utförs som ett led i normalt periodisk fastighetsunderhåll/ Arbetet är utfört.

HÅLL TRIBUNEN 1&2 REN!

220908 Miljörummet

HÅLL TERIBUNEN 1&2 REN!

Har du inte tillgång till miljörummet?  GÖR DET NU!

För att du ska kunna sortera dina sopor i miljörummet, behöver du skicka en mejl till styrelsen@tribunen.nu

Mejlet ska innehålla ditt namn, din  adress och din lägenhets kontraktsnummer som finns på lägenhetsdörr.

Du får ett mejls bekräftelse på vilken bricka är aktiverats. Vill du välja själv vilken bricka ska aktiveras, skriv det som önskemål.

Men, tänk på att du inte kan lägga grovsopor och el apparater i miljörummet för det medverkar extra kostnader som påverkar dig som medlem och hyresgäst.

_____________________

HÅLL TRIBUNEN 1&2 REN!

Do you not have access to the environment room? DO IT NOW!

In order for you to be able to sort your rubbish in the environmental room, you need to send a mail to styrelsen@tribunen.nu

The mail must contain your name, your address and your kontracts appartment´s number which can be found on the appartment door.

Du kommer att få ett e-postmeddelande som bekräftar vilken bricka som har aktiverats. Om du också vill välja vilken bricka som ska aktiveras är skriv som ett önskemål.

Men tänk på att du inte kan lägga skrymmande avfall och elektriska apparater i miljörummet, eftersom det innebär extra kostnader som påverkar dig som medlem och hyresgäst.

.

220829 & 220831 Städning av garage 4 & 5

Städning utfört av garage 4&5.

220827 & 220828 Container för grovsopor Augusti 22

Container var på plats i två dagar.

220707 Dagvattenbrunnar

Dagvattenbrunnarna med tillhörande ledningar och avlopp har bilats upp, sugits ur samt spolats. Detta kommer att medföra att vi blir av med diverse läckage som finns i garagen samt att vi rustar oss för eventuella regnperioder nu under sommaren.

220707 Ventilation

Ventilationen i alla trapphusen är nu åtgärdade så att fläktarna snurrar ordentligt. Nu ska vi förhoppningsvis slippa så många nya/fler klagomål på matos och röklukt från ventilationen. Delagott/ Teknisk förvaltaren

220628 Årsmötesprotokoll

Hej Brf Tribunen 1&2, Årsmötesprotokollet 220608, är signerat och publicerat på Delagott hemsidan. Vill du ta del av det, logga in och klicka på fliken, för medlemmar.