Extrastämma 2021-09-28 20:00
Extrastämma 2021-09-28 20:00

Extrastämma 2021-09-28 20:00

Föreningsstämma i Brf Tribunen 1 & 2

Medlemmarna i Brf Tribunen 1 & 2 kallas härmed till en extra föreningsstämma. Den extra stämman kommer att hållas eftersom vi på tidigare ordinarie föreningsstämma inte hade tid att gå igenom alla motioner.

Under denna extrastämma kommer vi fokusera på de inkomna motionerna och styrelsen kommer ge ordet till varje person att presentera sin motion för resten av föreningen. Styrelsen kommer därefter ge sin kommentar på motionen innan vi öppnar för resten av föreningen innan vi går vidare till beslut.

Tid för stämman 2021-09-28  kl. 20:00 – 22:00

OBS pga fel med bokningen så börjar vi klockan 20, inte klockan 19 som tidigare annonserats.

Plats för stämman: Amorinasalen, Aniaraplatsen, Sollentuna

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
 6. Godkännande av dagordning
 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 8. Val av minst två rösträknare
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
  • Försäljning av uteplatser – Styrelsen
   Det har kommit in förslag och anmälan av intresse medlemmar på att köpa en del av den gemensamma ytan som finns i anslutning till balkongerna på nedre våning. 
  • Balkongmålning – Monica / Bengt
   Hur blir det med målning av balkongerna? Inget verkar ha skett enligt tidigare dialog är det inte dags att man tar itu med detta nu?
  • Styrelsens skyldighet att prata med försäkringsbolaget och ta ansvar – Marie
   Flertalet arbeten har gjorts av föreningen genom åren som har orsakat problem för medlemmar och tidigare styrelser verkar inte ha tagit sitt ansvar när det gäller av skador som kommit från arbetena.
  • Reglerna för garagen skall vara lika för alla – Marie
   Det verkar inte som att reglerna för garagen efterföljs eller appliceras lika på alla som hyr en plats.
  • Se över uppställningen av cyklar – Monica / Bengt
   Se över uppställningen av cyklar och rensa ut de som inte har någon identifierad ägare eller utöka utrymmet så att alla får plats.
  • Fel saker slängs i sopor / soprum – Marie
   Det är ett återkommande problem med sopor som lämnas där de inte skall vara, antingen i fel kärl eller helt och hållet utanför kärl eller nedkast.
  • Rökning vid portar – Marie
   Det behövs bättre skyltning och uppmaning om att rökning är förbjuden vid portar.
  • Reliningen – Monica / Bengt
   Det verkar vara återkommande problem med stopp, hur skall föreningen hantera det när garantin inte gäller längre fram i tiden?
  • Nedskräpning i förråd och gångar – Marie
   Det är ett återkommande problem med nedskräpning i förråd och gångar, ibland högvis. 
  • Möbler på gemensamma ytor – Marie
   Det verkar inte som att trivselreglerna när det verkar stå möbler på gemensamma ytor som gården eller gräsmattorna.
  • Kriterier för transparens vid upphandling – Marcia
   Då tidigare stämma ställt krav på mer transparens från styrelsen då man inte informerats tillräckligt vid beslut så har jag förslag på tre grundkriterier för styrelsen att följa.
  • Att barnvagnsrum i trapphus där ingen har barnvagn även skall kunna användas för cyklar – Marie
   Flera trapphus har barnvagnsrum utan barnvagnar. Så länge ingen barnfamilj finns i huset borde väl de kunna användas för cyklar?
  • Prata med kommunen om vad som gäller med fotbollsplanen – Marie
   Det är ofta störningsmoment från fotbollsplanen och dess närområde. Kan föreningen prata med kommun, klubbar och skola om hur det skall hanteras bättre?
  • Fönsterkarmar och lister / isolering – Rosa
   Vi behöver se över fönster med dess lister och karmar då de i många fall inte håller tätt längre.
  • Lägenhetstemperatur och ventilation – Marie
   Jag och andra medlemmar har under flera år upplevt att det har varit väldigt kallt i lägenheterna både på grund av låg värme under vintern samt drag via ventilation, lister o.s.v. Hur ses detta efter och hur regleras det?
  • Mer information om byggnationer och liknande stora projekt – Marie
   Vi i föreningen vill ha information om vad som händer, vi vill att ni i styrelsen delar med er av mer information om projekten som pågår, speciellt när det är stora projekt om ombyggnationer.
 11. Föreningsstämmans avslutande

Hade du lämnat in en motion men du återfinner den inte ovan?

Vänligen kontakta styrelsen på styrelsen@tribunen.nu och ge oss mer information. Vi i den nya styrelsen har letat igenom det vi hittat och sammanställt inkomna motioner ovan. 

Har du en ny motion du vill ta upp?
Jättebra! Skicka den till styrelsen@tribunen.nu så kan vi inkludera den till nästa stämma.

Väl mött!

Styrelsen

Brf Tribunen 1&2

Leave a Reply