Styrelse & Valberedning

Styrelsen

Monika Staszak - Ordförande


Leyla Celiker (Roza)- Viceordförande


Katarina Roa Godoy - Ledamot


Kwiek Jaromir -  Ledamot


Amed Celiker - LedamotMonica Törnqvist  - Suppleant

Juan Roa - Suppleant


Styrelsen når du på epost:  tribunen@bahnhof.se   Stadgar

Här presenteras föreningens stadgar i PDF dokument som registerats hos Bolagsverket.


Stadgar för Brf Tribunen 1 & 2

Förvaltare


Förvaltaren är styrelsens högra hand och hjälper styrelsen att verkställa såväl beslut som olika utskick till medlemmar och hyresgäster.www.delagott.se eller dygnet runt på


telefon : 08-551  1 05 00


Administration: 08-33 12 10


Email: info@delagott.se