Styrelse & Valberedning

Monika Staszak - Ordförande


Katarina Roa Godoy - Viceordförande


Leyla Celiker (Roza)- Ledamot


Kwiek Jaromir -  Ledamot


Amed Celiker - LedamotMonica Törnqvist  - Suppleant

Juan Roa - Suppleant


Styrelsen når du på epost:  tribunen@bahnhof.se   Styrelsen

Förvaltaren är styrelsens högra hand och hjälper styrelsen att verkställa såväl beslut som olika utskick till medlemmar och hyresgäster.www.delagott.se eller dygnet runt på


telefon : 08-551  1 05 00


Administration: 08-33 12 10


Email: info@delagott.se


Här presenteras föreningens stadgar i PDF dokument som registerats hos Bolagsverket.


Stadgar för Brf Tribunen 1 & 2

Stadgar

Förvaltare


BRF TRIBUNEN 1 & 2