Grannsamverkan

Grannsamverkan

Tillsammans med polisen kan vi minska brott och störningar i närområdet och därmed få ökad trivsel och trygghet.

Genom att vara uppmärksam och hålla sig informerad om vilka åtgärder som kan vidtas går det att försvåra eller förhindra incidenter i området.