Ekonomisk Förvalning

Ekonomisk förvaltining av föreningenBrf Tribunen 1&2s ekonomiska förvaltning sköts av Delagott Förvaltning AB. I alla frågor rörande betalningar, avier, mäklarbilder, inre reparationsfond mm. ska du kontakta dem på nedanstående mail eller telefon.

www.delagott.se eller dygnet runt på telefon : 08-5511 0500


Administration tel: 08-33 12 10


Email: info@delagott.se