Felanmälan

Felanmälan


Felanmälan alltid görs till förvaltaren Delagott under kontorstid på:

www.delagott.se eller dygnet runt på telefon : 08-5511 0500


Administration tel: 08-33 12 10


Email: info@delagott.se


Email till styrelse: tribunen@bahnhof.se


BRF TRIBUNEN 1 & 2