Brandskydd och förvaring i trapphus

Vanliga frågor och svar om brandsäkerhet för bostadsfastighetsägare

från BRANDKÅREN ATTUNDA - läs den HÄR

Brandskydd och förvaring i trapphus


Det är viktigt att hålla trapphus rent från sådant som är brännbart eller hindrar framkomligheten. Inget brännbart får förvaras i trapphusen.


Trapphuset är en livsviktig utrymningsväg. Det ska också hållas fritt från sådant som kan vara i vägen vid en eventuell utrymning. Ställ alltid in alla dina saker inne i lägenheten eller i förrådet. Trapphuset ska vara fritt från till exempel tidningar, kartonger, skor, dörrmatta cyklar och barnvagnar. Startar en brand så sprider den sig snabbt och bildar giftig rök.

  

Vad säger lagen?

Det är ägaren eller den som nyttjar byggnaden som ansvarar för brandskyddet. Det innebär till exempel att informera och att upprätthålla fungerande utrymningsväg.


OBS!

Allt som står i trapphuset kommer att rensas bort och slängas från och med den 6 februari 2017. Kontroll kommer att ske kontinuerligt av trapphuset!

Skydda dig och dina grannar mot brand


Om det brinner gör så här:

Stäng in branden!

Brinner det i din lägenhet. Ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig.

Dörren hindrar branden och den giftiga röken från att sprida sig.

Stanna i lägenheten

Brinner det hos någon annan och det finns rök i trapphuset

– stanna i din lägenhet. Ring 112 och berätta att det brinner.

Vänta i lägenheten tills räddningstjänsten hjälper dig ut.

 Blockera inte trapphuset

Trapphuset ska vara fritt från saker så att du lätt kan ta dig ut om det brinner i din lägenhet. Ambulans och räddningstjänst behöver också lätt komma fram för att hjälpa vid sjukdom eller brand.

Läs mer om hur du skyddar dig mot brand på www.dinsakerhet.se/brand


Se till att ha minst en fungerande brandvarnare - rätt placerad. Bästa platsen är i utrymningsvägen, hallen.