Bostadsrättsförsäkring

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

Viktig information om försäkring av bostadsrätten (bostadsrättstillägget)

  

Det kollektiva bostadsrättstillägget som för närvarande ingår i föreningens fastighetsförsäkring kommer inte längre att ingå fr o m 2021-03-01.

 

Detta innebär att samtliga bostadsrättshavare måste komplettera sin egen hemförsäkring med bostadsrättstillägget senast 2021-02-28 för att ha samma försäkringsskydd som förut.

 

Förändringen beror på att försäkringsbolagen ser över sina fastighetsförsäkringar och höjer premierna samt förändrar villkoren, speciellt för bostadsrättsföreningar med kollektivt bostadsrättstillägg. Föreningens nuvarande försäkringsbolag har höjt försäkringspremierna rejält beroende på mycket skadeutbetalningar på just bostadsrättstillägget och styrelsen har därför tagit beslutet ta bort det från sin fastighetsförsäkring.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Brf Tribunen 1 & 2